O bibliotece

Biblioteka w Praszce, po II wojnie światowej, pierwsze księgi inwentarzowe ze zbiorami bibliotecznymi, zakłada w lutym 1947 roku i  w tym roku książki są już udostępniane czytelnikom. Siedzibą  biblioteki jest Prezydium Miejskie Rady Narodowej w Praszce    (obecny Urząd Miejski w Praszce).

W 1964 roku  synagoga  przy ul. Kościuszki zostaje  zaadoptowana na obiekt dla potrzeb kultury.Dobudowane pomieszczenia  przeznaczone zostały dla Biblioteki Miejskiej w Praszce i Domu Kultury.Na przełomie  pażdziernika i listopada 1964 roku biblioteka zostaje przeniesiona do  nowych pomieszczeń. Na koniec 1964 roku  biblioteka posiadała 5.055 woluminów i 611 czytelników.

W 1985 roku na czas remontu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury biblioteka zostaje przeniesiona  do Zakładowego Domu Kultury przy ulicy Kopernika no okres 9 miesięcy.

W 1991 roku biblioteka posiadała 17.844 woluminy i 1897 czytelników i lokal przy ul. Kościuszki jest za mały dla potrzeb bibliotecznych.

W styczniu 1992 roku biblioteka zostaje przeniesiona  do budynku Muzeum w Praszce przy Pl.Grynwaldzkim 15 gdzie znajduje się do chwili obecnej. Na koniec 2010 roku  biblioteka miała 21.729 woluminów  i 2.161 czytelników.

W czytelni biblioteki udostępniane są słowniki i encyklopedie z księgozbioru podręcznego oraz kompendia z różnych dziedzin nauki. Biblioteka posiada dla czytelników jedno stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Dostępne są również bieżące czasopisma dzienniki: NTO, Gazeta Wyborcza; tygodniki :. Angora; Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Przyjaciółka; miesięczniki: National Geographic,Traveler ,CHIP, Pani, Poradnik Domowy, Twój Styl, Cztery Kąty, Zwierciadło, Wiedza i Życie, Zdrowie.

Do cennych nabytków biblioteki należą Encyklopedia Powszechna S. Olgelbranda z ilustracjami, i mapami z lat 1899–1904, tomy 1-16 oraz najnowsza Wielka Encyklopedia PWN, tomy 1-30.

W zbiorach biblioteki znaleźć można bieżące nowości z literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce posiada cztery filie biblioteczne: w Ganie, Kowalach, Strojcu i Wierzbiu.